رفتن به نوشته‌ها

دسته: ادعیه و اذکار

به آرزویتان برسید، گنجی از گنج های بهشت!

روزی پیامبر اکرم به امیرالمومنین علی فرمودند که می خواهم گنجی از گنج های بهشت را به تو بدهم و آن دعایی است که باید هر صبح و شام بخوانی و به امام های پس از خودت سفارش کنی تا آن ها نیز بخوانند.
اُبَیّ بن کعب انصاری از پیامبر در مورد ثواب این دعا پرسید، پیامبر فرمودند، ای اُبَیّ ساکت باش که اگر عالمان از ثواب صاحب این دعا آگاه شوند از کثرت آن زبانشان بند می آید. سپس اُبَیّ باز به پیامبر اصرار کرد. پیامبر تبسمی فرموده و گفتند ، شما را از برخی از ثواب های این دعا آگاه می کنم.