رفتن به نوشته‌ها

دسته: زنان

دیدگاه جنسی اسلام نسبت به زنان

آیا اسلام با اسارت و بردگی زنان موافق است؟ آیا به راستی قرآن به مسلمان دستور داده که پس از پیروزی در جنگ، زنان را به اسارت گرفته و با آنها رابطه جنسی برقرار کنند؟ آیا واقعا این حکم در اسلام وجود دارد که اگر زن و شوهری در جنگی…