رفتن به نوشته‌ها

دسته: شمر

چرا خداوند شمر را خلق کرد (2)

به نام خالق حکیم هر جفتشون یک جور عمل می کننددر مورد مصر پیش از اسلام نیز وضع همینطور بودهر کسی به کرسی حکومت می رسید، به عنوان فرعون، شروع به ظلم و ستم می کردچه فرعونی که زمان تولد حضرت ابراهیم بودچه فرعونی که زمان حضرت موسی (ع) بودچه…

چرا خداوند شمر را خلق کرد (1)

به نام خالق حکیم دوستان زیادی این سوال یا مشابهشو به عناوین مختلف پرسیدنیکی از مسائلی که باید در ابتدای بحث صحبت بشه، درست کردن نگرش هاستمثلا فرض کنید یک مردی قاضی می شودپیش او قاتلی را می آورند که با وحشی گری 4 نفر را به قتل رساندهو 5…