رفتن به نوشته‌ها

دسته: جن

جنیان (4)

به نام خدای حکیم یکی از مسائلی که شاید درباره جنیان سوال خیلی از دوستان باشه اینه که آیا انسان و جن می تونند با هم ازدواج کنند و اگه ازدواج کنند فرزندان اونا به چه شکلی میشه؟بحث ” علوم غریبه، بایدها و نبایدها ” رو مطالعه کنید اگه جواب…

جنیان (3)

به نام خالق حکیم یکی از مسائلی که شاید برای ما سوال باشه، اینه که جنیان کجا زندگی می کنند؟واقعیت اینه که جنیان دقیق بر روی کره زمین زندگی می کنند و همانند ما انسان ها در سطح زمین پراکنده هستند .همانطور که ما انسان ها از جاهای مختلف کره…

جنیان (2)

به نام خالق حکیم در قسمت گذشته گفتیم که با توجه به ابعاد وجودی مخلوقات، مسائل در مورد آنها معنا پیدا می کنند و هر چقدر از لحاظ وجودی مخلوق ارزشمندتر باشه، ابعاد معنایی مسائل و مفاهیم برای او بزرگتر میشه.گفتیم برای مثال هیچ وقت مسئله عدالت بین دو قطعه…

جنیان (1)

به نام خالق حکیم حد و حدود مفهومی موضوعات برای موجودات متفاوت است و هر چه دایره وجودی موجودات ارتقاء پیدا می کند، مفاهیم بیشتری برای آن ها معنا می یابدمثلا مفهوم غصه خوردن برای گیاهان معنا ندارد اما برای انسان ها معنا داردیا مفهوم گرسنه شدن برای سنگ ها…

جنیان ( 1 )

به نام خالق حکیمحد و حدود مفهومی موضوعات برای موجودات متفاوت است و هر چه دایره وجودی موجودات ارتقاء پیدا می کند، مفاهیم بیشتری برای آن ها معنا می یابدمثلا مفهوم غصه خوردن برای گیاهان معنا ندارد اما برای انسان ها معنا داردیا مفهوم گرسنه شدن برای سنگ ها معنا…