رفتن به نوشته‌ها

دسته: چشمه آب حیات

ماجرای خضر و چشمه آب حیات

ذوالقرنین با دیدن خضر و شنیدن ماجرای عجیب او، به همراه خضر پیش رفتند تا از چشمه آب حیات بنوشند اما هر چه گشتند چشمه آب را پیدا نکردند.
پس از ماه ها جستجو، ذوالقرنین نا امید شد و به خضر گفت، گویی خداوند نمی خواهد که ما از این آب بنوشیم و تنها روزی تو بوده که از آن بهرمند شوی، سپس به مرکز فرمانروایی خود باز گشت.
اینگونه خضر(ع) به عمری جاودانه دست یافت و تا بدین روز زنده است و در دوران حکومت امام عصر(عج) به عنوان وزیر آن حضرت خدمت خواهد کرد.